www.nor9.com > torpol.no
Kategorier Sorter etter navn Legg til dine oppføringer
http://www.nor9.com - Nasjonalt firmaregister Norge

Annonse

Torpol Norge - Home

Klikk: 257, lagt til nettsted: Jun 23, 2015
Torpol Norge - Home
Torpol Norge - Home
Lenke : torpol.no
Land: Norge
nøkkelord 1: torpol norge
nøkkelord 2: torpol
nøkkelord 3: jenrbaneentreprenør
nøkkelord 4: oslo
nøkkelord 5: jernbane
nøkkelord 6: sporveier
Beskrivelse:
Torpol Norge er den norske avdeling av Torpol S.A., ledende jenrbaneentreprenør i Polen. Vi leverer produkter og tjenester innen jernbane og sporveier. Vi bygger og vedlikeholder trikk –og jernbaneanlegg samt andre objekter som naturlig faller inn i j